Czwartek 11 lutego 2016
imieniny: Bernadetty, Marii, Olgierda

Aktualności

Blisko 100 dzieci bawiło się na balu karnawałowym zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w sali Rafinerii Orlen Południe 7 lutego. Temat balu ,,W świecie zwierząt” był zachętą do przygotowania tematycznych kostiumów. Na sali pojawiły się pszczółki, biedronki, kotki, pieski, lamparty, kolorowe motyle i wiele innych zdumiewających kunsztem wykonania i wielobarwną kolorystyką przebrań.

Inwestycje i remonty

Zakończono prace przy przebudowie drogi dojazdowej do domków jednorodzinnych w Dobieszynie w przysiółku Pasze na długości 202 metrów. Zakres prac objął m.in.: profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych oraz łamanych; wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych oraz wykonanie krawężników. Wykonawcą robót był Zakład Produkcyjno–Usługowo–Handlowy BOGBUD. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 141 770,18 zł.

Dobiegło końca przedsięwzięcie przebudowy odcinka drogi nr G114657R Jaszczew – Bajdy na długości 165 metrów. Prace polegały na: wykonaniu warstwy ulepszonego podłoża, ułożenie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni mineralno-bitumicznej, uzupełnienie poboczy o szerokości 0,3 m. Wykonawcą robót był Zakład Usługowo-Handlowy DROGBUD. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 79 532,28 zł. W kosztach zadania partycypowała Gmina Wojaszówka, która przekazała na ten cel kwotę 10 000 zł.

Sport

W sobotę 6 lutego na trasach Centralnego Ośrodka Sportu odbyły się piąte już w tym sezonie zawody Pucharu Grupy AZOTY w ramach Narodowego Programu Rozwoju Biegów Narciarskich „Bieg na Igrzyska”. Pierwotnie zawody miały zostać rozegrane w Dusznikach Zdroju, jednak ze względu na złe warunki śniegowe na Jamrozowej Polanie zostały przeniesione w Tatry.

Kultura

Wykład 'Polska Królestwem Chrystusa i Jego Matki" poprowadzi ks. Eugeniusz Miłoś w dniu 13 lutego 2016 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej przy ul. M. Konopnickiej 8a.

Oświata i wychowanie

9 lutego 2016 roku w Szkole Podstawowej im.W.Manierskiego w Jedliczu, odbyło się spotkanie uczniów klas 0-VI z przedstawicielem Komisariatu Policji  w Jedliczu asp. Dariuszem Warelisiem. Tematem spotkania było przedstawienie podstawowych zasad bezpieczeństwa, o których każdy musi pamiętać, podczas wypoczynku zimowego.

Szkoła Podstawowa w Długiem bierze udział w konkursach organizowanym przez PKO Bank Polski. Od pięciu lat opiekun SKO prowadzi BLOGA SKO DŁUGIE. Zamieszczane są na nim informacje dotyczące popularyzacji wiedzy o oszczędzaniu, związane z przedsiębiorczością, ekologią oraz działaniami na rzecz społeczności lokalnej.

Należymy do

Euroregion Karpacki  Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów TerytorialnychKarpacka Agencja Rozwoju Regionalnego
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki  LGD Kraina Nafty    Budujemy Sportową Polskę

Warto zobaczyć:

   Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie nr 16/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 27.01.2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowowych.

Treść zarządzenia: PDF

Z urzędu

Informujemy, iż w dniu 18 lutego 2016 r. wchodzi w życie opublikowane w dniu 3 lutego 2016 r. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 141). Wniosek o udzielenie wsparcia składa się w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta na formularzu opracowanym przez Agencję Rynku Rolnego w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. od dnia 18 lutego 2016 r. do dnia 18 marca 2016 r.

Burmistrz Gminy Jedlicze informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 oraz w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Jedliczu został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz umieszczony na stronie internetowej w BIP w celu podania do publicznej wiadomości na okres 21 dni (tj. od 5 lutego 2016 r. do 25 lutego 2016 r. włącznie), wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Wykaz dotyczy komina usytuowanego na dachu budynku Zespołu Szkół Publicznych w Jedliczu.

Julka potrzebuje pomocy

Julka, której rodzina pochodzi z Jedlicza ma 7 lat. We wrześniu ubiegłego roku zdiagnozowano u niej guza pnia mózgu. Lekarze w Polsce nie znaleźli skutecznej metody leczenia. Rodzina Julii walcząc o jej życie podjęła decyzję o leczeniu na własny koszt w USA. Koszty wyjazdu, leczenia w USA, zakupu sprzętu i dalszego leczenia Julki po powrocie metodami dostępnymi w innych krajach - nie podlegają finansowaniu przez NFZ.

Serdecznie prosimy wszystkich mieszkańców o wsparcie i zbiórkę na potrzeby związane z leczeniem Julki. Pomocy można udzielić na 3 sposoby. Szczegóły znajdziecie Państwo na ulotce - JPG. W imieniu Julki i rodziny dziękujemy za każdy gest pomocy. Okażmy solidarność i wielkie serca dla Julki!

Podatki i opłaty lokalne 2016 - informacje

Szanowni Państwo,
Z dniem 1 stycznia 2016 r., w związku z dokonaniem kompleksowej nowelizacji ustaw podatkowych tj. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym; ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku  leśnym; ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - wejdą w życie nowe bardzo istotne zmiany w zakresie podatków i opłat lokalnych. W związku z tym pragniemy przybliżyć te z nich, które będą miały bezpośredni wpływ na Państwa zobowiązania podatkowe. Czytaj dalej
 
Deklaracje do pobrania:
 
Formularze informacji:
 
Uchwały:

Gdzie zgłaszać bezdomne, ranne lub padłe zwierzęta

Regionalny System Ostrzegania

Najbliższe wydarzenia

pon. wt. śr. czw. pt. sob. ndz.
1
 
2
 
 
4
 
 
6
 
7
 
8
 
9
 
 
11
 
 
13
 
14
 
 
 
 
 
19
 
20
 
21
 
 
 
 
 
 
 
28
 
29
 
 
 
 
 
 
 

Kamerka internetowa

Gminne Wieści

Zapraszamy do lektury świątecznego                    Poprzedni numer
numeru Biuletynu Gminne Wieści.                              wersja PDF
                 wersja PDF
 

Kontakt

Gmina Jedlicze
ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze

NIP 684 23 63 189

Regon 370440554


Numer konta bankowego:
53 8636 1028 2002 1400 0101 0017
BS Rymanów

 Telefon:   (013) 44-84-710
                   (013) 43-52-207

(1kB)  Fax:        (013) 43-52-025

(1kB)  e-mail:    ug@jedlicze.pl