Czwartek 8 października 2015
imieniny: Brygidy, Loreny, Marcina

Aktualności

Podpisanie umowy

W dniu 6 października została podpisana umowa z firmą EcoTech na wykonanie zadania modernizacji oczyszczalni ścieków w Jedliczu. Koszt modernizacji to 765 141,46 PLN brutto.

Zakres robót obejmował będzie:

  1. Wykonanie tymczasowej adaptacji osadnika wtórnego do funkcji reaktora biologicznego,
  2. Zainstalowanie metalowej ściany – przegrody w reaktorze oraz modernizacji instalacji do napowietrzania ścieków,
  3. Doposażenia węzła osadów ściekowych.

Prace mają być zakończone w ciągu dwóch miesięcy od daty podpisania umowy.

Na powyższe zadanie Gmina Jedlicze pozyska dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 63,44 % kosztów kwalifikowanych.

Co roku w pierwszą sobotę i niedzielę października Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale organizuje Jesienna Giełdę Ogrodniczą. W dniach 3 i 4 października  odbyła się 'X Jesienna Giełda Ogrodnicza' połączona z "Podkarpackim Świętem Winobrania 2015".

Z urzędu

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów nie będących własnością Skarbu Państwa obrębów ewidencyjnych Gminy Jedlicze.

Treść obwieszczenia - PDF

Burmistrz Gminy Jedlicze zaprasza do udziału w konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje odbędą się w dniu 20 października 2015 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Rady Miejskiej Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6.

Sport

Od 24 do 27 września br. w Dobrczu koło Bydgoszczy odbyły się 79 Mistrzostwa Polski Seniorów OPEN i MP Osób Niepełnosprawnych w Łucznictwie. W zawodach wystartował zawodnik MUKS Podkarpacie Jedlicze Józef Kudroń. W kategorii Osób Niepełnosprawnych osiągnął duży sukces, zdobywając brązowy medal. Gratulujemy miejsca na podium w imprezie tak wysokiej rangi!

Finałową edycję maratonów rowerowych Cyklokarpaty w tym roku gościła Wierchomla. Wierchomla jak zwykle zaserwowała świetną imprezę rowerową. W tym roku nowe trasy okazały się jeszcze ciekawsze niż ubiegłoroczne. Wymagające podjazdy i techniczne zjazdy dodały temu maratonowi wielki smaczek. Na trasach podczas finału można było spotkać licznie zawodników z naszej sekcji kolarskiej Jedlicze Team.

Kultura

2 października br.  z inicjatywy Koła Turystycznego ”Cyba” i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedliczu odbyło się spotkanie z Panem Stanisławem Krycińskim, autorem licznych publikacji o Bieszczadach, Beskidzie Niskim i Pogórzu Przemyskim. Podczas prawie dwugodzinnego wystąpienia gość zrelacjonował swoją przygodę z górami, która trwa od ponad 40 lat.

Oświata i wychowanie

W bieżącym roku szkolnym już po raz czwarty Gimnazjum w Jedliczu przystąpiło do akcji "Samorządy mają głos" - ogólnopolskiego projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej, pod honorowym patronatem MEN. Przedsięwzięcie wspiera rozwój samorządności uczniowskiej, udzielając szkołom merytorycznej pomocy w organizacji demokratycznych wyborów, a  tym samym wskazuje na aktywny samorząd jako atrybut dobrej, markowej szkoły i podwaliny państwa prawa.

Należymy do

Euroregion Karpacki  Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów TerytorialnychKarpacka Agencja Rozwoju Regionalnego
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki  LGD Kraina Nafty    Budujemy Sportową Polskę

Warto zobaczyć:

   

Wybory parlamentarne 2015

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych, opon, sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu Gminy Jedlicze w 2015 roku

Miejscowość Data

Jedlicze

6 październik

Jaszczew
Moderówka

13 październik

Dobieszyn
Potok

20 październik

Długie
Chlebna
Piotrówka
Podniebyle
Poręby
Żarnowiec

27 październik

- Odpady należy wystawić przed posesją w miejscu widocznym.
- Sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być kompletny.
- Inne odpady nie będą odebrane.

Inwestycje i remonty

Gmina Jedlicze przystąpiła do dokończenia przebudowy drogi rolniczej Żarnowiec-Długie (na odcinku 610 metrów). Pierwszy etap przebudowy roz­poczęto w 2014 roku, ale środki własne i otrzymane od Marszałka Województwa nie pozwoliły na za­kończenie tej inwestycji w roku ubiegłym. W budżecie na rok 2015 przeznaczyliśmy na ten remont kwotę 76 885,95 zł. Marszałek Województwa Podkarpa­ckiego przyznał Gminie Jedlicze na 2015 rok dotację w wysokości 28 000 zł.

Zrealizowane zostały dwa zadania w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Dobieszyn. Zakupiono kosiarkę samojezdną (traktorek) za kwotę 9 000 zł oraz sfinalizowano roboty wykończeniowe gminnego placu zabaw przy stadionie LKS „Victoria” Dobieszyn. Zadanie to obejmowało: wykonanie ścieżek, wymatowanie ścieżek i kompozycji roślinnych oraz estetyczne wykończenie poprzez pokrycie maty żwirem. Łączna kwota wyniosła 4 914 zł.

Kamerka internetowa

Gminne Wieści


Zapraszamy do lektury świątecznego wydania  Biuletynu Gminne Wieści.

wersja PDF

 

 

 

Kontakt

Gmina Jedlicze
ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze

NIP 684 23 63 189

Regon 370440554


Numer konta bankowego:
53 8636 1028 2002 1400 0101 0017
BS Rymanów

 Telefon:   (013) 44-84-710
                   (013) 43-52-207

(1kB)  Fax:        (013) 43-52-025

(1kB)  e-mail:    ug@jedlicze.pl