Sobota 5 grudnia 2020
imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny

Nasadzenia nowych drzew

Ochrona środowiska i działania proekologiczne zajmują priorytetowe miejsce w prowadzonej przez władze Gminy Jedlicze polityce. Od kilku lat trwa systematyczne nasadzanie nowych drzew. Pozwoli to nie tylko na walkę ze zmianami w klimacie, ale także przyczyni się do poprawy estetyki oraz walki z suszą poprzez zatrzymanie wód opadowych.

W dniach 22 – 24 kwietnia zostało zrealizowane zadanie pn. „Wykonanie nasadzeń drzew na działkach stanowiących własność Gminy Jedlicze”, obejmujące nasadzenie nowych drzew, za uzyskane wcześniej decyzje dotyczące wycinki.

Nasadzenie objęło teren działki o nr ewid. 2347 w Jedliczu (przy ul. Głowackiego). Posadzono tam lipy drobnolistne w ilości 13 sztuk. Jest to kontynuacja wcześniejszych nasadzeń, które miały miejsce  latach 2018 r.-2019 r., gdzie w ulicy bocznej od ul. Głowackiego zostało posadzonych 51 lip. Powstałe zadrzewienie przydrożne tworzy obecnie 64 drzewa, które ładnie wpisują się w krajobraz, a w przyszłości tworzyć będą barwną aleję.

Dalsze nasadzenia to 6 drzew gatunku jarząb pospolity, które zostały nasadzone na działce 1652 w Jedliczu (budynek socjalny przy ul. Sikorskiego) oraz na terenie placu rekreacyjnego przy ul. Pilata w Jedliczu.

Wszystkie sadzonki zabezpieczone zostały przed wiatrem specjalnymi palikami, natomiast pnie drzewek osłonięto siatką ochronną w celu zabezpieczenia przed dziką zwierzyną.

Nasadzeń dokonała firma FLOWER POWER z Krosna. Łączna kwota realizacji zadania to kwota: 6 722,46 zł.

 

Słownik: