Środa 5 sierpnia 2020
imieniny: Emila, Karoliny, Kary

XXVI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713/ oraz § 12 ust. 3 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuje się XXVI sesję nadzwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 2 czerwca 2020 r. na godz. 15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Jedliczu przy ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/242/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jedlicze.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2021 rok na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej łączącej m. Jedlicze (osiedle Męcinka) w Gminie Jedlicze i m. Brzezówka w Gminie Tarnowiec wraz z budową mostu na rzece Jasiołka oraz z rozbiórką kładki linowej dla pieszych w Jedliczu".
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2020 rok.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2020-2026.
9. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
10. Zakończenie sesji.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Jedlicze w związku z rozwijającą się epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz podjętymi przez Radę Ministrów decyzjami wprowadzającymi konieczne ograniczenia w zakresie organizacji spotkań i zgromadzeń, możliwość osobistego udziału w sesji jest ograniczona. Zainteresowanych Mieszkańców Gminy Jedlicze zapraszamy do śledzenia przebiegu sesji Rady Miejskiej w Jedliczu w transmisji „na żywo” na stronie internetowej www.jedlicze.pl.

Słownik: