Wtorek 1 grudnia 2020
imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza

Powszechny Spis RolnyOd 4 września br. na antenie Radia Rzeszów trwa cotygodniowy konkurs „Grunt to wiedza” związany ze spisem rolnym PSR 2020.

Treść informacji - JPG


Konkurs plastyczny: "Gospodarstwo rolne oczami dziecka".

Treść informacji - JPG


Dyżury Gminnego Biura Spisowego w Gminie Jedlicze

  • od 1 września do 30 listopada 2020 r.
  • czas trwania dyżurów obejmuje godziny pracy urzędu, a także godziny popołudniowe (dyżury telefoniczne) do godziny 20.00
  • nr. telefonu do kontaktu: w godzinach pracy urzędu 13 44 847 23
  • po godz. 15.00 – 608 410 576

Jednocześnie informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Jedliczu przygotowane zostało stanowisko komputerowe z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeprowadzenie samospisu internetowego. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii prosimy o telefoniczne umówienie wizyty w Urzędzie w celu dokonania samospisu internetowego 13 44 847 23.

Jeśli masz pytania dotyczące spisu rolnego zachęcamy również do kontaktu z infolinią pod numerem 22 279 99 99 (od poniedziałku do niedzieli od 8:00 do 20:00).Ulotka informacyjna - PDF


Treść informacji - DOC


Burmistrz Gminy Jedlicze - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Jedlicze.

Treść informacji - PDF
Załączniki - PDF


Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

Czytaj dalej


Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych.

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Czytaj więcej