Wtorek 7 lipca 2020
imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa

REMONT ULICY NAFTOWEJ

Prowadzony obecnie remont ul. Naftowej finansowany jest z promesy powodziowej na usuwanie skutków powodzi, którą otrzymała gmina Jedlicze.
 
 
 

W ramach prac wykonano podbudowę z kruszyw naturalnych i łamanych, ułożono dwie warstwy nawierzchni mineralno-bitumicznej. Ułożone i utwardzone zostaną także pobocza. 

Słownik: