Wtorek 7 lipca 2020
imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa

LICYTACJA

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu ogłasza:
przeprowadzenie licytacji na sprzedaż samochodu marki Fiat Seicento o numerze rejestracyjnym RKR V 168.

 


Nazwa samochodu: Fiat Seicento
Marka: Fiat
Model: Seicento 1.1 Kat.
Wersja: SX
Rok produkcji: 2002
Numer rejestracyjny: RKRV168
Kraj producenta: Polska
Wskazanie drogomierza: 116600 km.
Cena wywoławcza: 6400 zł
Minimalna kwota postąpienia: 100 zł


Samochód znajduje się na terenie parkingu przed Urzędem Gminy w Jedliczu, ul. Rynek 6. Oględzin można dokonać w dniach od 1 października 2009r.do 20 października 2009r. po uprzednim umówieniu terminu z Panem Edwardem Gałuszką tel. 0-(13)4484758.

Licytacja odbędzie się 21 października 2009 roku o godzinie 10.00.
w sali konferencyjnej (sala nr 3) Urzędu Gminy w Jedlicze ul. Rynek 6.Przed przystąpieniem do licytacji należy wnieść wadium wynoszące 640 zł tj. 10 % ceny wywoławczej pojazdu. Wpłat należy dokonać do godz. 9.00 w dniu licytacji w kasie Banku Spółdzielczego w Jedliczu w budynku Gminy Jedlicze, ul. Rynek 6.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowana na poczet ceny.

O wyborze oferty decydować będzie najkorzystniejsza, tj. najwyższa cena. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia licytacji bez wyboru którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyn.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków licytacji.
W przypadku nie złożenia żadnej oferty lub złożenia ofert niższych niż cena wywoławcza, licytacja zostanie unieważniona.


 

Szczegółowych informacji udziela Pan Edward Gałuszka w godzinach od 7.00 do 15.00 pod nr tel. 0-(13)4484758 lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedliczu.
Słownik: