Poniedziałek 13 lipca 2020
imieniny: Danieli, Irwina, Małgorzaty

Nawałnice nad Gminą Jedlicze - gdzie uzyskać pomoc?

Po nawałnicach, które przeszły nad Gminą Jedlicze w sobotnią noc mamy chwilę oddechu. Nasi strażacy pracowali bez przerwy ponad 24 godziny i za to należą im się gorące podziękowania. Pokazali wielką siłę, jedność i walkę o naszych mieszkańców. Tutaj żadne słowa nie wystarczą, żeby okazać to uznanie, a spisali się rewelacyjnie – mówi Burmistrz Jolanta Urbanik.

Nasze jednostki pracowały nie tylko na terenie Gminy Jedlicze, ale były dysponowane z pomocą do sąsiednich gmin. Ta wielka solidarność wróciła do nas, ponieważ my otrzymaliśmy pomoc Państwowej Straży Pożarnej, która wspierała nas w niedzielnych działaniach ratowniczych w miejscowości Moderówka. Były też jednostki innych OSP, udzielające wsparcia naszym mieszkańcom już w sobotę. Jedność pokazała, że nie ma granic administracyjnych, kiedy potrzebna jest pomoc. Należy też podkreślić, że mieszkańcy bardzo się wspierali nawzajem i pomagali jeden drugiemu. Również pojawiały się osoby, które nie były dotknięte powodzią, ale chciały dołączyć do pomocy.  

W tym miejscu chciałam podziękować Panu Łukaszowi Twarogowi, naszemu rolnikowi, który do pomocy zaoferował swój prywatny sprzęt. Warto wspomnieć o wszystkich ochotnikach, którzy przez całą noc pakowali piasek do worków w Jedlickim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jedliczu. To był wielki gest solidarności oraz okazanie serca – dodaje Burmistrz.

Skutki wczorajszych burz, w których ucierpieli mieszkańcy są na dużą skalę. W krótkim czasie spadła ogromna ilość opadów, powodując falę, która niszczyła wszystko, co spotkała na swojej drodze. Epicentrum burz to Jaszczew i Moderówka, ale ucierpiały też inne nasze miejscowości jak np. Długie. Poważne straty w uprawach ponieśli rolnicy .

Na chwilę obecną mamy zgłoszenie o blisko 30 zalanych budynkach. Woda w niektórych domach sięgała powyżej metra. To były też tragiczne chwile dla samych mieszkańców, których część musiała być ewakuowana.

Dziś pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Referatu Inwestycji Urzędu Gminy z samego rana ruszyli w teren, by oszacować powstałe szkody. Będą spisywać protokoły, będą kontaktować się z mieszkańcami abyśmy mogli przygotować wsparcie finansowe dla mieszkańców zarówno ze środków gminnych jak i z funduszu Wojewody Podkarpackiego.

Także już dziś Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej będzie odbierać od poszkodowanych mieszkańców zniszczone przez wodę sprzęty wielkogabarytowe oraz inne odpady.

Nadal mamy trudną sytuację, szczególnie w Moderówce, przysiółek Budzisz. Tam woda wciąż stoi w polach, pod domami oraz gromadzi się w fosach. Mieszkańcy upatrują przyczynę tego zastoju w blokowaniu przepływu przez stawy stanowiące własność prywatną. Wczorajsze działania mające na celu podniesienie zasuwy na stawach nie przyniosły skutecznego efektu. Będziemy dziś nadal podejmować starania, by „otworzyć” staw na zdecydowanie większy przepływ i przyjść z pomocą mieszkańcom Budzisza.

Od samego rana strażacy nadal niosą pomoc w wypompowywaniu wody z budynków. Tam gdzie poziom wód na to pozwoli, przystępują już do czyszczenia studni. Wczoraj, tj. w niedzielę potrzebującym mieszkańcom dostarczaliśmy wodę pitną. Dziś dodatkowo do Moderówki wyruszy z JPGKiM beczkowóz, z którego mieszkańcy będą mogli zaczerpnąć większe ilości wody.

Akcje wsparcia mieszkańców koordynujemy poprzez GOPS w Jedliczu. Prosimy o zgłaszanie wszelkich potrzeb oraz strat, które dotychczas nie były zgłaszane bezpośrednio w GOPS lub pod nr telefonu  13 44 847 57 lub 13 44 847 58.

W sprawach odpadów popowodziowych również można kontaktować się indywidualnie z  Działem Usług Komunalnych i Transportu JPGKiM  pod nr telefonu 13 43 52 151 lub 13 43 52 152.

Będziemy również służyć wsparciem przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w wypełnianiu wniosku o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, tj. deszczu nawalnego, gradu, powodzi. Pracownicy będą pomagać także w przygotowaniu wniosku do Wojewody o uzyskanie pomocy finansowej. Informacje w tym zakresie rolnicy mogą uzyskać w Urzędzie Gminy w Jedliczu pod nr telefonu: 13 44 847 13.

Przygotowaliśmy też środki do dezynfekcji powierzchni. Takie zapotrzebowanie należy zgłaszać koordynatorowi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego pod nr 13 44 847 22.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim strażakom, mieszkańcom, koordynatorowi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego Inspektorowi Dawidowi Kmiecikowi, Z-cy Burmistrza Marcinowi Filipowi, za to, że byliśmy razem z mieszkańcami i dla mieszkańców – Jolanta Urbanik Burmistrz Gminy Jedlicze.

 

Słownik: