Środa 12 sierpnia 2020
imieniny: Hilarii, Juliana, Lecha

OFERTA PRACY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu – ogłasza nabór osób do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym – na umowę zlecenie.
 
 


O świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych mogą ubiegać się osoby posiadające niżej wymienione kwalifikacje:

1. psycholog,
2. pedagog,
3. logopeda,
4. pracownik socjalny,
5. terapeuta zajęciowy,
6. pielęgniarka,
7. asystent osoby niepełnosprawnej,
- innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć usługi

Dodatkowo specjaliści świadczący usługi muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednostkach:

1. szpitalu psychiatrycznym,
2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
3. placówce tarapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym
4. ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym
5. zakładzie rehabilitacji,
- innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5 , świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.


Wymagane dokumenty:
- CV
- kserokopie świadectw pracy ,
- kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie,
- zaświadczenie o odbytych kursach , szkoleniach,


Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu, ul. Rynek 5, 38-460 Jedlicze z dopiskiem” Specjalistyczne usługi opiekuńcze” w terminie do dnia 16 października 2009r.
Słownik: