Niedziela 25 października 2020
imieniny: Ingi, Maurycego, Sambora

Dofinansowanie fotowoltaiki z Programu „Mój Prąd”

Szanowni Państwo,

w związku z finalizacją przygotowanego przez Gminę Jedlicze w partnerstwie z Gminą Dukla projektu dotyczącego montażu instalacji fotowoltaicznych „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla” i dalszym zainteresowaniem naszych Mieszkańców instalacjami OZE, uprzejmie informuję, że  Gmina Jedlicze włącza się poprzez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle do aktywnego wsparcia Mieszkańców w realizacji instalacji fotowoltaicznych współfinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach  Programu „Mój Prąd”.

Dofinansowanie udzielane jest na zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji o mocy od 2 kW do 10 kW. Dofinansowanie udzielane jest w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł.

W ramach proponowanych działań oferujemy Państwu m.in. weryfikację i wybór najkorzystniejszej oferty wykonania instalacji fotowoltaicznej, która zapewni wysokiej jakości urządzenia oraz długą gwarancję, określenie warunków umowy Mieszkańca z Wykonawcą, zabezpieczającej interes Mieszkańca, a następnie pomoc w przygotowaniu i złożeniu kompletnych wniosków o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami celem uzyskania refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Aby wziąć udział w Programie należy złożyć w Urzędzie Gminy Jedlicze  Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa wraz z ankietą w terminie od 16.07.2020r. do 05.08.2020 r.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy ZGDW - prosimy o kontakt nr tel. 13 443 70 22  lub 13 443 70 21

Kolejność zgłoszeń ma bezpośredni wpływ na kolejność realizacji instalacji oraz możliwość otrzymania dofinansowania.

Dodatkowe informacje o Programie oraz dokumenty znajdują się na stronie Gminy Jedlicze: www.jedlicze.pl oraz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki www.wisloka.pl

Zapraszamy do skorzystania z Programu „Mój prąd”.

 Burmistrz Gminy Jedlicze  

Formularz zgłoszeniowy - PDF
Opis techniczny instalacji - PDF

Słownik: