Sobota 26 września 2020
imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

NAGRODY DLA NAUCZYCIELI

Jak co roku z okazji Święta Edukacji Narodowej Burmistrz Gminy Jedlicze docenił nauczycieli za ich pracę pedagogiczną. Ośmioro z nich odebrało Nagrody Burmistrza 14 października w Urzędzie Gminy.
 
 

Wyróżnienia otrzymali najlepsi nauczyciele i dyrektorzy szkół za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizację innych zadań statutowych szkoły.
Nagrodzeni pedagodzy to:
Zofia Szmyd – dyrektor ZSP w Jedliczu
Bożena Baran – dyrektor SP w Żarnowcu
Stanisław Stręk – dyrektor SP w Piotrówce
Robert Muzyka – nauczyciel w SP w Piotrówce
Adam Jasłowski – nauczyciel w ZSP w Jedliczu
Elżbieta Bajger – nauczycie w ZS w Potoku
Mariola Twaróg – nauczyciel w PS w Jedliczu
Małgorzata Frydrych – nauczyciel w ZS w Moderówce

Nagrodzonym pedagogom gratulujemy, a wszystkim Nauczycielom z okzaji ich święta życzymy wytrwałości i sukcesów w dalszej pracy zawodowej. 
Słownik: