Niedziela 25 października 2020
imieniny: Ingi, Maurycego, Sambora

Szkoła Podstawowa w Potoku wyposażona została w nowoczesną kotłownię gazową

Dzięki inwestycji przeprowadzonej przez Gminę Jedlicze dokonano  przebudowy kotłowni gazowej znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej w Potoku. Stare wyeksploatowane kotły z palnikami atmosferycznymi zostały wymienione na nowy kocioł kondensacyjny. Według zapewnień  wykonawcy inwestycja powinna znacząco wpłynąć na zmniejszenie kwot za zużyty gaz w szkole, a sprawność nowoczesnego urządzenia będzie 15-20 % wyższa niż dotychczas zainstalowanych kotłów stalowych. Sterowanie pracą kotła będzie się odbywało w oparciu o automatykę pogodową. Dodatkowo wykonano trzy obiegi grzewcze c.o. Przeprowadzony został  również remont pomieszczenia kotłowni, gdzie zostało wykonane nowe odwodnienie oraz  wymieniono płytki posadzkowe i ścienne. Koszt całego zadania to kwota 107 663, 94 zł. Wykonawcą prac był Zakład Produkcyjno-Remontowo Usługowy „MONTER” z Żarnowca.