Piątek 18 czerwca 2021
imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli

Remont drogi w Jedliczu

Gmina Jedlicze sukcesywnie rozwija infrastrukturę drogową, która służy mieszkańcom i lokalnym przedsiębiorcom. W listopadzie dokonano odbioru wyremontowanego odcinka drogi w centrum Jedlicza. Przeprowadzone prace na bocznej drodze ulicy Sienkiewicza przyczynią się do poprawy estetyki w tej części miasta oraz poprawią bezpieczeństwo i komfort poruszania się na jezdni prowadzącej do zakładów pracy, sklepów, stacji paliw oraz budynku wielorodzinnego.

Zakres wykonanych robót objął m.in.: rozebranie starej nawierzchni, poprawę odwodnienia, ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej oraz utwardzenie poboczy. Wartość zrealizowanej inwestycji to 58 706, 67 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych Gminy Jedlicze.