Piątek 18 czerwca 2021
imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli

UCZYLI SIĘ RATOWAĆ ŻYCIE


Gmina Jedlicze zakończyła realizację projektu pn. „ Uczymy ratować życie”. Głównym jego celem było promowanie nauki udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Jedlicze.

Corocznie w wypadkach drogowych ginie około 47 000 osób, natomiast w wyniku innych wypadków lub zatruć, również po spożyciu alkoholu i środków odurzających traci życie około 30 000 osób. Szacuje się, że liczby te mogłyby być o kilka tysięcy niższe, gdyby świadkowie tragicznych zdarzeń udzielali ofiarom pierwszej pomocy. Brak umiejętności Polaków w zakresie pierwszej pomocy jest niewiedzą zabójczą.
Stąd pomysł władz gminy Jedlicze na zaszczepienie takich umiejętności już od najmłodszych lat i zorganizowanie cyklu pokazów pomocy przedmedycznej skierowanego do 902 uczniów uczęszczających do wszystkich gminnych szkół podstawowych.
Część teoretyczna pokazu łączyła w sobie tematykę dotyczącą udzielania pomocy przedmedycznej oraz negatywnych skutków stosowania alkoholu i narkotyków. Następnie ratownicy z jasielskiej firmy PREMED przekazywali dzieciom i młodzieży teoretyczne i praktyczne zasady udzielania pierwszej pomocy, także w przypadku rówieśników, którzy są pod wpływem alkoholu, czy narkotyków.
- Organizując takie szkolenia mieliśmy na celu także uwrażliwienie dzieci i młodzieży na drugiego człowieka, a tym samym przeciwdziałanie znieczulicy społecznej w kwestii udzielania pomocy. Myślę, że dzięki naszej akcji uczniowie w pewnym stopniu pokonali strach przed udzielaniem pomocy poszkodowanemu – mówi Zbigniew Sanocki, Burmistrz Gminy Jedlicze.
Jak podsumowują instruktorzy z PREMEDU jedliccy uczniowie wykazali się dużą znajomością tematu pierwszej pomocy i z zainteresowaniem brali udział w zajęciach. 


Słownik: