Wtorek 7 lipca 2020
imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa

JEDLICCY DIABETYCY OBCHODZILI SWOJE ŚWIĘTO

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko-Gminne w Jedliczu uczciło Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. W gminnych uroczystościach wzięło udział 88 członków Koła.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko-Gminne w Jedliczu uczciło Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. W gminnych uroczystościach wzięło udział 88 członków Koła.

Spotkanie, które miało miejsce w Domu Ludowym na Borku, otwarła Elżbieta Znój – prezes jedlickiego Koła. Powitała ona przybyłych gości, m.in. Piotra Rostka – zastępcę Burmistrza Gminy Jedlicze, ks. prałata Stanisława Guzika, Agnieszkę Zegarowicz – dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie, Kazimierę Rybczak – prezesa Rejonowego Oddziału PSD, Apolonie Futyrę – przewodniczącą Zarządu Osiedla Jedlicze – Borek, przedstawicieli kół PSD z Sanoka, Jasła, Brzozowa, Krosna i Leska.
Uroczystość rozpoczęto pieśnią „Barka”. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków Koła. Zebrani wysłuchali referatu autorstwa Kazimierza Wawszczaka – znawcy tematyki cukrzycy, a następnie sprawozdania z działalności jedlickiego Stowarzyszenia. Podziękowania za wspieranie Koła oraz kwiaty złożono na ręce zastępcy burmistrza i dyrektora PCPR w Krośnie, zaś dyplom uznania za pracę na rzecz Koła otrzymał Władysław Inglot. Kwiatami nagrodzono również Marię Gierek za prowadzenie kroniki, Zofię Szmyd za prowadzenie rachunkowości, a także Elżbietę Znój za pracę na rzecz Koła. Również członkowie Koła otrzymali symboliczną różę w dowód wdzięczności za przygotowanie i obsługę uroczystości. Zebrani obejrzeli także występ zespołu UPS, a potem kabaretu Dzieciaczki od Krzaczki. Imprezę zakończono zabawą taneczną. 
Słownik: