Wtorek 14 lipca 2020
imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Gmina obecnie

Gmina Jedlicze to nie tylko pełna uroku gmina miejsko-wiejska w powiecie krośnieńskim, ale również prężny ośrodek przemysłowy. Na 58 km kw. mieszka ponad 15 tys. ludzi. W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: Moderówka, Długie, Chlebna, Dobieszyn, Jaszczew, Piotrówka, Poręby, Podniebyle, Potok, Żarnowiec. Gmina otrzymała m.in. tytuł Gminy Fair Play 2004, 2005, 2006 za całokształt działań związanych z obsługą inwestorów, ochroną środowiska i promocją gminy, a także tytuł Europejska Gmina, Europejskie Miasto.

Gmina Jedlicze od lat utrzymuje przyjazne stosunki z niemiecką gminą Mallersdorf-Pfaffenberg. Ochrona środowiska i działania proekologiczne zajmują priorytetowe miejsce w prowadzonej przez samorząd gminny polityce. Dlatego przeprowadzono modernizację oczyszczalni ścieków, a cały czas trwa rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Od 2001r. na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Gmina Jedlicze podjęła współpracę z Rafinerią Nafty Jedlicze S.A., mającą na celu propagowanie ochrony środowiska. Służą temu organizowane wspólnie zbiorki olejów przepracowanych (zbiornik przeznaczony na takie oleje został umieszczony na terenie Gminy) oraz innych surowców wtórnych.

Dużą rolę przywiązujemy do poprawy jakości dróg, które są stale modernizowane i remontowane. Ważnym aspektem działalności gminy Jedlicze jest pozyskiwanie funduszy unijnych, dzięki którym przeprowadzono m.in. modernizację budynku Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu, budynku Domu Ludowego w Dobieszynie, wybudowano nowoczesną halę sportową, czy boisko ze sztuczną nawierzchnią. Na terenie Gminy Jedlicze działa 8 szkół podstawowych, a także przedszkole samorządowe i przedszkole sióstr Michalitek. Ponadto w Jedliczu istnieją 2 szkoły ponadgimnazjalne (Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Zawodowych).

Gmina Jedlicze posiada także ogromny potencjał w dziedzinie turystyki i agroturystyki. Jej walory przyrodnicze, kapitał ludzki oraz istniejące struktury gospodarcze to atuty niezaprzeczalne. W naszej Gminie są także miejsca, gdzie można wypocząć. Na stawach rybnych przy ulicy Zielonej powstały stanowiska dla wędkarzy. Motorem rozwoju sportu i rekreacji w Gminie stał się Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu, który mieści się w nowowybudowanej hali widowiskowo - sportowej. Położenie geograficzne oraz baza sportowa przyczyniają się również do rozwoju wielu dyscyplin sportowo - rekreacyjnych.

W gminie Jedlicze działa 6 klubów sportowych zrzeszających kilkuset młodych zawodników, trenujących wiele dyscyplin sportowych. Do dyspozycji mają stadiony piłkarskie, nowe boisko ze sztuczną nawierzchnią, wybudowane z programu "Blisko Boisko" oraz boiska do małych gier, a także strzelnicę sportową, gdzie trenują zawodnicy z naszej Gminy, którzy zajmują czołowe miejsca w wielu prestiżowych zawodach. Wysoki poziom reprezentuje również jedlickie narciarstwo biegowe. To z naszej Gminy pochodzi Wicemistrz Polski w tej dziedzinie - Grzegorz Bril. Wychodząc na przeciw wymaganiom mieszkańców stworzyliśmy opracowanie trasy rowerowej biegnącej przez teren naszej gminy. Przy Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu powstała ścieżka przyrodnicza, która prowadzi przez wszystkie ciekawe zakątki 3,5 - hektarowego parku.

Mieszkańcy i przyjezdni chętnie biorą udział w wielu wydarzeniach kulturalnych i corocznych imprezach, jak: Jarmark Jedlicki, Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich, stoły wielkanocne i bożonarodzeniowe, Bieg Szlakiem Marii Konopnickiej. Gmina może pochwalić się prężnie działającymi młodzieżowymi zespołami muzycznymi, tanecznymi, działającymi przy Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji, czy ludowymi, jak kapela Kamfinioki. Zainteresowanym przekazujemy informacje o terenach inwestycyjnych, uzbrojeniu terenu oraz zapewniamy pomoc w negocjacjach zakupu gruntów pod aktywizację gospodarczą, pomagamy uzyskać pozytywne opinie i pozwolenia na etapie projektu i realizacji inwestycji. Istnieje możliwość uzyskania przez potencjalnego inwestora pomocy ze strony Urzędu Gminy w uruchomieniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, w postaci zwolnień podatkowych z tytułu zatrudniania lub inwestowania, umorzenia podatku, rozłożenia podatku na raty lub przesunięcie terminów płatności podatku.