Niedziela 5 kwietnia 2020
imieniny: Ireny, Kleofasa, Wincentego

Demografia Gminy Jedlicze

Liczba ludności gminy w przedziałach wiekowych przedstawia się następująco:

  •     do 18 roku życia - 19,3%,
  •     od 18 do 40 roku życia - 35,7%,
  •     od 40 do 60 roku życia - 27,1%,
  •     powyżej 60 roku życia - 17,9%.

Liczba mieszkańców gminy (stan na dzień 31.12.2017) z podziałem na miejscowości przedstawiona jest w poniższej tabeli:

Jedlicze 5735
Chlebna 763
Długie 674
Dobieszyn 1528
Jaszczew 1402
Moderówka 1265
Piotrówka 442
Podniebyle 373
Poręby 392
Potok 1764
Żarnowiec 1105
Ogółem 15 443

 

 

Liczba mieszkańców gminy w latach 2000 - 2016 z podziałem na miejscowości przedstawiona jest w poniższej tabeli: