Sobota 26 września 2020
imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

W trakcie oceny

Po pozytywnej opinii Marszałka Województwa Podkarpackiego (wymóg formalny) do Ministerstwa Sportu i Turystyki został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. "Zaprojektowanie i wykonanie wielofunkcyjnego lodowiska sztucznie mrożonego w Jedliczu" w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej.

Całkowita wartość projektu wynosi 2.076.160,05 zł

Wnioskowane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi 500.000,00 zł.

Aktualnie trwa ocena złożonego wniosku o dofinansowanie.

 


 

                           BOISKA WIELOFUNKCYJNE

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, osi priorytetowej V, działania 5.1 schemat B-system oświaty, został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. "Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Długiem i Piotrówce". Przewidziana jest budowa 2 boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią wraz z wyposażeniem, czyli ogrodzeniem, chodnikami i ławeczkami. Całkowita wartość projektu wynosi 1 351 719,70 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 927 777,18 zł, co stanowi 70 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Projekt po pozytywnej ocenie, po uzyskaniu 59,69 pkt. plasuje się na liście rezerwowej.