Sobota 26 września 2020
imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

Środki pozyskane przez gminę - aktualnie wdrażane

SOLARY W GMINIE JEDLICZE

      

Projekt pn.

"Instalacja systemów energii odnawialnej

na budynkach użyteczności publicznej

oraz domach prywatnych należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"

Projekt jest realizowany w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy

Okres realizacji projektu 2012 - 2015 r.

W ramach projektu zostanie dofinansowany montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej, tj. Zespołu Szkół Publicznych w Jedliczu, Hali GOSIR-u w Jedliczu, Przedszkolu w Potoku i Przedszkolu w Jaszczwi, oraz na 330 budynkach prywatnych na terenie Gminy Jedlicze.

 Bieżące informacje dostępne są stronie głównej w zakładce - KOLEKTORY SŁONECZNE, oraz na stronie internetowej: www.solary.wisloka.pl

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie i rozstrzygnięciu przetargu, wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: P. B. U. Wiktor Sp. j. Radomsko, Eco - Team sp. z o. o. sp. k. Częstochowa, Cz. P. B. P. PRZEMYSŁÓWKA S. A. Częstochowa.

Projekt obejmuje montaż kolektorów słonecznych na 117 obiektach użyteczności publicznej, oraz 4 266 domach prywatnych na terenie 20 Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

Dotychczas zostało podpisanych 330 umów, wiec limit dla Gminy Jedlicze został wykorzystany, lecz istnieje jeszcze możliwość składania wniosków na listę rezerwową.

Od sierpnia 2014 roku ruszyły montaże instalacji na budynkach, które potrwają według wstepnego harmonogramu do końca 2015 roku. Szczegółowe informacje na temat harmonogramu montażu dostepne w Gminie Jedlicze w pokoju nr 20 i pod nr telefonu: 13 44 847 16.


 

          SCHETYNÓWKA

 Zadanie pn.

 "Przebudowa drogi nr G114712R położonej w miejscowości Jedlicze na odcinku 972 m".

Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - ETAP II, Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój tzw. "Schetynówki"

 • Całkowita wartość po przetargu wynosi - 336 786,55 zł
 • Wnioskowana kwota dofinansowania z Budżetu Państwa - 168 393,00 zł - 50 %
 • Udział własny Gminy - 168 393,55 zł - 50 %

Aktualnie trwa realizacja inwestycji. Planowany termin zakończenia prac do końca sierpnia 2015 roku, lecz wykonawca Rejon Budowy Dróg i Mostów z Krosna zakonczy prace wcześniej.

 


   

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie został złożony wniosek o przyznanie dotacji na realizację zadania pn. "Zakup sprzetu i wyposażenia osobistego strażaków OSP z terenu Gminy Jedlicze".

Po pozytywnej ocenie została przyznana dotacja w wysokości 15.000,00 zł

Ponadto z Zarządu OSP zostanie również przyznana dotacja do sprzetu w wysokości 10.280,00 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi 50.633,00 zł, więc połowa zostanie sfinansowana z budżetu gminy.

 


WDRAŻANIE INNOWACYJNYCH METOD NAUCZANIA...

 

"Wdrażanie innowacyjnych metod nauczania i nowej jakości kształcenia w ramach Programu Rozwojowego Zespołu Szkół w Jaszczwi"

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostepie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych.

Całkowita wartość projektu wynosi 246.767,00 zł.

Dofinansowanie z EFS wynosi 216.056,00 zł

 


 

RÓWNE SZANSE - LEPSZY START

 

"Równe szanse - lepszy start"

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Całkowita wartość projektu wynosi 287.779,83 zł.

Dofinansowanie z EFS wynosi 244.612,86 zł

 


 

CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE JEDLICZE

 

"Czas na aktywność w Gminie Jedlicze" to projekt zgłoszony do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII - Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Przedmiotem dotacji jest aktywizacja edukacyjna, zawodowa i społeczna osób pozostających bez zatrudnienia i korzystających z pomocy społecznej.

Planowany termin realizacji projektu: od 01.01.2013 - 30.06.2015 rok.

Całkowita wartość projektu - 547.498,00 zł,

kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi - 490.010,71 zł.


 

                       

 W latach 2012-2013 w Gminie Jedlicze wdrażany jest Podkarpacki System e-Administracji Publicznej, który ma na celu:

 • podniesienie efektywności działań administracji publicznej oraz jakości usług publicznych dla obywateli,
 • zawiązanie w oparciu o realizowany projekt - sieci współpracy samorządów w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Podkarpaciu,
 • zbudowanie bazowej regionalnej i lokalnej infrastruktury teleinformatycznej administracji samorządowej Podkarpacia, która pozwoli na wdrażanie projektów społeczeństwa informacyjnego w regionie,
 • spełnienie prawnych zobowiązań w związku z obowiązkami wynikającymi z rozporządzeń do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne m.in.: wnoszenie podań w formie elektronicznej, elektroniczna skrzynka podawcza, urzędowe poświadczenie odbioru, repozytoria formularzy elektronicznych, podpis elektroniczny.

W ramach projektu zostanie zrealizowany:

 • zakup 47 stacjonarnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem,
 • zakup 3 notebooków,
 • zakup zestawu wielofunkcyjnego,
 • montaż serwera typu B,
 • zakup i wdrożenie licencji Środowiskowych SEOD (Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów) dla 50 stanowisk
 • Zakup i wdrożenie licencji antywirusowych dla 50 stanowisk.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU - 589.001,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA PROJEKTU - 495.206,00 zł

UDZIAŁ KOSZTÓW WŁASNYCH GMINY - 93.795,00 zł

 


 

              http://www.arr.gov.pl/images/stories/owoce_w_szkole.jpg    http://www.arr.gov.pl/images/stories/szklanka_mleka.jpg   data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAkGBwgHBgkIBwgKCgkLDRYPDQwMDRsUFRAWIB0iIiAdHx8kKDQsJCYxJx8fLT0tMTU3Ojo6Iys/RD84QzQ5Ojf/2wBDAQoKCg0MDRoPDxo3JR8lNzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzf/wAARCABpAPcDASIAAhEBAxEB/8QAGwAAAgIDAQAAAAAAAAAAAAAAAAYBBwMEBQL/xABJEAABAwMCAwIJBgsGBwEAAAABAgMEAAURBhITITFBUQcUFSIyYXGBkSNVYqGx4SQ2N0JSdJOUwdHwFhdTY3KyJSYzNXOS8cL/xAAZAQADAQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAQIDBAX/xAAsEQACAQQCAQIFAwUAAAAAAAAAAQIDBBESITFRQWEFFCIycRWRsRMzUoHB/9oADAMBAAIRAxEAPwCztRXqZbZcOJAiIkOyN2EqXt6Vq+VtUfMbP7x91etQfjXYv9Tn+2mdXIHmOXfU8tnIoynKX1YFfytqj5jY/ePuqPKuqOyxsfvH3VwL9ri4ovDsW08NbSFbE/J7ipXbj1Vs6R1lMn3bxK7FocQYaKUbcK7jU7LOMnKrmnKem7Ot5V1R8xM/t/uqfK2qPmNn94+6mjljOKquZrm+tz32GSwQh0oQOFk4BptpdmtxNUEnKT5Gzytqj5jZ/b/dUeVtUfMbP7x91KX9tNU/4KfdFVWSBr+6tzm0z0NKaKglaQ3tUnPb91LZHMrym2k5S/YafK2qMn/gTP7f7qnytqj5jZ/ePurLrW8yrRZ0S4JQHFOJHnpzyNJaNcakdyWktLGceZHJxTbSeDWtcQpT0cnkb/K2qPmJn9v91R5W1Rn/ALEz+3+6lFWt9TIG5xttCP0lRyMU2aG1M/fQ+zMSkPsgHckYBBoUk3jIUrmFSagpvLNix32fLvLluuMJuM4hnieavd2+ymbspUj/AJQ5P6in7aa6pHbQctWpPPJNFRXlawkEkgAdSTTNz3UdtYBLjkgB5sk/SHOswPKgSkn0z1RUA1OaBhRUZooAmiozRmgANAoJozQAGpqM1iW+2le1TiEq7irBoE2l2Ze2igGgmgZNFRmigBV1By1XYvav7Ky65vPkmzr4SsSH/MbA6+s1i1B+Ndi9rn+2uNq/Tl9vl1LraWhGbAS0Cv4moeecHnVpTUZqCy2xZ0XJtsK5qmXR4J4Sfkxgnco9vu/jWDUD0NN8VMtDwLa1BxOARsX21YEXQFnEdsSW3XHto3qDqgCe3trDdfB/bTBdFsbW3Kx5hW6ojPryajSWDhdjcKlrhcc+539OXVF4s7EpJG9ScLSOxQ61UPjht+pHZgRvLMlatpPXnT7omy3iyPvNSg14s6M4SvOFCuZD0Zck6jTMfbZVG8ZK1DdnKSe6m02ka3EK1eFPjldnkeEt0Db5ObHL/E+6lt2QdRahS8stRzIcSCFKwBjA+PKrhTabeAPwJj9mKRL1oq4PX5yTb22UReIhSRuxgDGfrolGXBFxbXGI7Pbk63hNTt040nrh1IzSfprVi7BEXGTEQ9vXv3KXjFP+s7PMu9nbixAkuBYVhRx0rW0bplVugOtXWMwtxTmUnAVypyTcuDWtQrTudocLHYqXrXT11tz0PxFtsODaVb84rq+CqKB47L4qFFWEcMHmnHf8aZNRaejzbRIYhxGEyFJ+TO0Jwc99cvQenp9lelqnBAS6E7QhWemaNWpZYQt60bmMp8+5tR/yhSf1JP2010qRvygyf1JP2011aPRodP8AJBOKSPCTezDgpt8dYD0j0yD6KO3404zJDcWO4+6QlCElSiezFU1I8e1bf5DsRviLPnJSVYCUDkP4fGpm+ODm+IVXGnpHtmGXp+Xb7PDu5ASHFcgE80dqSfbirT0heU3ezNPKUOMgbHR3KHb76TZNl1nKiGNIWlccpwUFacY+FaOjri7YNQuQZmUJePCcSTySodD/AF31KbTOC3m7equGovyNN08IEaJOcixYj0lTaiklJwCR3dc1gPhHYQ1uet0lCwfQ7x7xSxCmK03qiVImw3HU71pxtxyJyFAmsmsNRMX6NH8WhOMpbXkuLx53LpypOTw3kbvauspbYfjA73LWUOBbIst1pwuSUBaGQRkDvJrmHwgPob4q7JKS0PzyTjHwpa1VHdNnskjhnhCMElfYD1rG/Nt7kIp8uXFxSkY4Ozl06dcU3NjneV9mk8D6dYw12Bd2aZcUELCFNHAUDmuWrwjMqbSqPbZLiiPOA6J94BpebjoZ0LPdaQ8lt19BSXRjOMDIpq8GjLStNBZQkqU6vJx15mmnJm0K9xVnGOcZWTb03rGNe31xyyuO+kZCVEHdjrWhcPCDHjy3I8WE9J4ainck4BI7utLtsAHhFkobIALriQAezFalgubOnNQy1XOO4clSMbRkHdnPOlszP5utqot45w2NMbwix1SEty4D8dJOConO31kYrn6vXbV6thrkJkKeIa2FBTt9I46jNa171PbrtOaRFsiJSvRBe5KJJ6ADNYtZctYW8EBPybHIdnnmhvgmrXlKDTlnDQ33/WMazykxG47smQQCUo5Yz0HtrlueENbJBk2eQ0g8gVHBPsyOdcDV0xxWqVtTX3YsdBSEqbRzAxnI76514ejKiBMO5y5iQoFQfSdqe45PbQ5PIql5WUnh4wXFbZzVxhMy45y26ncCaK5OgvxStx/yz/uNFao9qi3OmpM17/8AjZYvav8A200gDrStf/xssftX9lNVJGdH7p/kMVBAqammdB5wBRgV6qKAIowKmpoA84FGMGvVQaAIIqCOVSKD0oAVY35QpH6kn7aa6VI/5Q5P6kn7aa6SMKHUvyeHGkOJKXEhST1B6GsbMSOwrcyyhBPIlKQCaz4oxTNsLsjaD1rXcgxVrK1R2lK65KRmtntoNAOKfYgXayanbui5FukiQwVFSEPLyEg9mDWjN05qi9KaZn+LNMpOQU4G314HXlTVri6yrRZvGYRSlziJTlQyMUmRdU6sltl2KzxUZI3IZyM/Gs3hM8a4VCFRwllt8ljwbczGtzMJaUuNtICQFDPQUJtFuCtwhMZ7+GKreTq7VEIJVMZDSVHA3s4BNPNj1DHm2mNLlvNR1up5pWsDmORxTUovg66NxQqS0xjHk7CozKmuEWklv9HHKpaYbZTsabShOc4SMCgvN8Li708PGd+eWK103WAtClpmMFKfSIcHL21XB2ZijMmJHS7xUsthz9LaM14kW+JJOZEZpz/WgGsTl4tzSAtc6OEq6HiDnWWPPjS21KiSG3QBzKFA4o4JzT64PDVthxzuYistq70oANJ69GXCZqIXC4zG1sod3pSAd20HKRU6S1JcbnqCTDlrQWEBe0BODyNN5ucFK+GqYwF5xtKxnNLhnOlQrxTxxk9P2+JKIMiO06R0K0g0ItsJCChEVlKSckBAxQLhDMjxcSWi9nGwLGfhWSTLjxUhUh5DSScArOBmnwdGKffB7aababDbaEoQOiUjAFFDLzbzYcZWlaFdFJOQaKZosY4Fq/8A42WP2ufZTQKS9auyWb5aHYSEreQVlKFdFcuYpjs93i3WK29HcHnDJSeoPaDSXbOWlUiqkos6dFRmjNM6yaKiigAqaiigCag9KKxPvIZQVuKCUAZJJoBvHJkJwKXtSaqg2VBQpQdkn0Wknn7+6ta83aZJbKYrrdvidFS5HIqH0E/xNKflfT9mcU5DZcucw5JkPnkT386mT8Hn3F2orEXj3Opo2fMuWrZEm4NcJxUbzU7cYTnlVh1XGiLnIu2qn5UptCFmNgJSCAACO+rHoj0XYvNLOfUmiooqjtCiiigBP8J4zpvH+cj7aS7Deb9AhcC1RFOsbyrdwCvmevMVZ2o7K3fYHibzq20bwrcjGeVGnrI1Y4HijLi3E7yrcsDPOocW3k8yvaVKlxunhYKr1Jdr1cWmkXZhTSArKQWSgE49dd+4WWPN0DEehEuLjp4u4jBIPpD+u6m/UunmL+w00+840G17gUAZPxoYhx9P6eWytTjzEdtRUSMqUOppavLM1ZSjObk8prsQF6nUdEtwN/4SVllX/j7/AIYFZ3LOLZ4Pn3nEBL8laVqGOYGfNHw+2uVYbSxedRJagodEBK96ivqE9xq1b3aGrva1wHFqbbVjmgDIx3Uopvsyt6VStGUpeiwhE0fpKBebN43OU8VlSkpSlWAkA4rV0qk2zXD8COtfB3ONkE+kE9CfXViWCzt2O3JhsuLcSFE7l4zzPqrmxtIx4+oHLwmQ6XVrUvYQNvndaer4NvknGMNVyuytYUyfCuNwctiSXTxAtQGShOeZFM3g4t1slOuTX3ePPSonYv8AN+l6ye+mWy6RjWq5PTUPuuF0EFCwMcznurXVoiI3dPKMGXIhubtwS1jAPb7vVQoNEUbKrTkpPnl8CsypLPhLWXSEJD5yVf6a7HhRksu2uK0hxCl8bOAoEgYrp33RUO8yPGVvOMvkALWgDzvaK0U+DmFw1ByZIU4SPlOVGHyinQuIxlTUeGdrQo/5Wt/dwv4miulZrei1W1iE0pS0Mp2gq6nn99FaI9OjHSmosTPCat9uVbXYuQ60VLSR6hmuWqamE5Hu8cqRb55w8ls82Hu0j+udd7XEluLe7M48AWytSV57iMH7aXLUy3Fulw0zPP4LIOGVK/NV1SR/XZWTf1HjXGVXeH3/ACOlv1JhxESckcZSdzbjfovp/SR6+8V2E3WIUBfF+TPLfjkk9x7j7aq23qS267p2+HhpQ5+DP9CwvsIPceVdBudIgT/Eby8qNMAw1cEei4nsC/0hVKXk6KV68fUWYh5C0hSVpIPQg17Cge2q9elCK4lm5BUBTnoy2POju+sp6Cvch+dBQHXDILB5+N25wrT70Hp7qex0/NrwP+7uqFOJSOagKr5Fwuc9GIFxh3IDq2rLLg+Fc2bObZVtvdmuLQ7Vokr2/bRsTK9SXRY824txm8pHEV2AKSPjk0tXK4ypfmvXa2wG+vJQcWPecAH40rNtaKlkFbs2MojHypJ+vnW9H0lpqXyh3oEns3pqdmznlc1anEUn/syrhaVLnFul6cmudpU5kfVW1Hvei7bzjMoKh2pZKj9da6vBu24nMe6Z9ZbB/jWu54NZgB4c9lXtQR/OpxJehhi5j9tNfydTTVzjXfWb8mElYaEQJAWnBBBHZT3VdaJtL1l1TIhyHELWIwUSjOOZFWLWkej0bFydL61yQo0pSfCBaI0h1hbcrc2opOGxjPxpsV0PsqkkuQmdUPuXNriRQ+vegDOeZxSnJrozv7idFR19R9/vFs+M8OX+zH866ti1Tbb46tqGtYdSMlDicEjvHOkx25aH4ag3bFFeOXyfb8a0NBJcTepE5pB8XjsrKs9g7B9VSpvJywvKqqRi5KSfgt0nsqc4qq7feNU6kmPi2yUNIRz2jCQkHpzxRMvep9OT2U3SQh1K/O28lBSc8+eBg1e51fqEMbavHkdbjquBb7s3bH0vl9e3GxII844HbXcWlLiClaQUnkQRnNVZqlfE1zDX2KDJ+s1t3jUV8b1U9b4DwUncENtlIxkjtNLciN8ltss84LFZjtMghlpDYPXakCs2eVVfd5esLI2iXOmoLSlhOBggE9mMequjfNYymtN2+XFCW35eQo4yE468qeyNFe00mnFrA/HBo78VUyb1dzG46tTxUrxu4RPP2dK61i1jMXYrk/L2uvxEAtqAxuznGffS3Jh8QpSeMYLDzRn1VV9qlavvra5MOaEtpVt54SM+rlQ1qDUUfUcW3T30JO9KXEpSCCD66NkNfEIPDcXhlo0ZqtLrqG+3DUTtrtDoaCFFKQAATjqSaw3aTrCxNpkzJgU0pQTywoZ9fIUboH8Qhy1F4RaI50VytMXJV2ssWa4nat1GVAdhBIoqzuhJTipL1E7wrgldvA+ka4uoiqZarXfGeTpSGXlDsUnmD9tNOvY4k3O3skZ3Nugf+tLWkMXSyXOyuekpHGZz2K/+4+NYy+5ng3KbuJR89fkzX1pOoNPs3yKgeNRxslJHUgdv9d9e7LIj6ototFycCZrScxZB6kd39da5+ibqm3XVUSXjxaV8m6lXQK6ZP2Vr6ltb2n70eApSGlK4jDieWPV7qWfUy3+lVccdSRuxLpK0++5Zr7HMiD6PDUM7R3pPaK6ht822tC56Sl+MwVecqKfOx3jH9GtlgRdcWXY6UtXaOnkr19/sNKcC5XPStzW3hSCk4dYWfNX6/vp5x+C21Tw3zF9P1R2m5Ngv7g8bQq03Mcg4k4BP8/bW28vU9gGXNt1g45q27uX2j66zu22za0jGTAWItwCfPTjnn6Q7fbXBZud/0lIEaUlS2ext3JQofRPZTZcm4LMuv8l/1G63cNJXk7bjCVb5B6uJOBn2j+IqZOgRIRx7NcGn2yMpSv8AmM1so/s1q1PQW+4rHZgbj9iq5U3Tt/02svwHXXGQch2N/wDpP/2k1xyKUYyW0o7LyuzRkW7UdlUfMmtoH57SlKT9X8q9RdY36OQBOUsDsdQFV2LX4QprBDV0jJkJ6KWnzVD3Ywa7rb2ktSghaGUSFdixw1ikkn0yYU1L+zUw/DOboe7P3nVL0qSEBzxYJ8zpyNWPSJpq1x7RrSRFiqUWfFAtO456nvp7rWOccnq2KkqX195PKuh9lVhE0jOf1Mty4QswVurUo7uoPSrRxUYoaya17aFZrb0Fl7RFh4S9sEBRHYtXX40uaU01doV0kmQypuM60tvduBznpVk4oxQ4pkSsqLkpJYwVXb7RqjTsx826MHUuHBI84KA6daJll1PqKewq5R0tJR5pUrACU5z0HWrUxUY9dLRGf6fHGuzx4K9v2nLk/qqLLjx98dsNAryOW086lywXFWuRcRGJicUK4m7sx3VYO0d1SBjoaeqK+Rp9++RX1/bJd1srbEFniuh5KinOOWD/ADFL83SlylaVt7KWgJUZSipsnqD66sjFG2hxTKqWdOpJyfrwVW1b742yGDpuKtQGA6psE+088V1bfp6Uzpy5pu7keMX2xgpQAGwO1WKf8VilRmpMdbDyQttxJSpJ7QaNUZqwhH1yVVYU6hhNuNWabDdZ3Ena4lSc+8cq1ECWdZxBOeQ/K4qC4pvBGe7l3U4q8HNuDhUzLktg/mg5xW9ZNF260yhKSpx59PoqcPonvAqNGccbKs3FPpPyLN109fbdqN252lkOhSitJByRnqCDWK7R9X35pMWbDCWgoK6BIyKtHFG2q09zsdhHlKTw/Q5Wmbcu02WLCcUFLbT5xHTJJP8AGiuqBRVo7YQUIqKFvU1muFxmQ5VufZaXH3f9VJOcjFLdr0Re7XMEqJNjBYBHNJwQasepNS4rJyTtKdSW77KykeD67SJDj6pkULcUVnakjn6q3rnpTUF0iNR5s2EsNeivhHcPfT9U0aIlfD6KTXPPuVtbtDXy2zG5cO4R0Op+icEdxHbWxeNI328KbXLlwS4gYC0tEKxVgUUaLGA+QoqOvOPyVpB0He4ElMiLcWGnU9FJChXYuFj1LcWCxNk211v6TBPvHdTpU0aJcDjZUoxcVnD9yrD4N7nuyJkcHPUJIruwLJqyCwGUXWO6gdOKkqI9Waduyg0KCQQsKUOY5/crm5aJu9yc4rztvS52rbaKSr2461pf3b3PORMjD2JNWjUil/Ti+SH8PoN5ecidpLS9ws9yclTpSH8tcMYzkDI76chUGgVaWDspUY0o6xJoxUiig1CiiigAoxRRQAUUUUAFRU0UAFFFFABUdtTRQBBqag9KmgAooooA/9k=

Program "OWOCE W SZKOLE"

Program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.

Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się:

- świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),

- świeże warzywa (marchew, papryka słodka, rzodkiewki),

- soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne

 

Program "SZKLANKA MLEKA"

Program skierowany jest do wszystkich uczniów szkoły podstawowej. Celem programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodziezy dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.

W programach "Owoce w szkole" i "Szklanka mleka" biorą udział: Szkoła w Dobieszynie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żarnowcu, Zespół Szkół w Potoku