Sobota 26 września 2020
imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

Dla przedsiębiorcy

W chwili obecnej pozyskanie funduszy dla przedsiębiorców możliwe jest m.in. z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a także z Osi Leader PROW, w ramach Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty”. Ze względu na różnorodne zasady i terminy naborów wniosków, szczegółowych informacji udzielają instytucje zarządzające i punkty konsultacyjne:
 
Projekty w ramach POKL:
Regionalny Ośrodek EFS w Krośnie
ul. Lewakowskiego 14,
tel. (013) 432 02 91
fax (013) 432 34 47
e-mail: roefs@pigkrosno.pl
          info_krosno@roefs.pl
 
Projekty w ramach RPO WP na lata 2007-2013
Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie
ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno
tel.: 013 437 58 14
lpi.krosno@podkarpackie.pl
 
Projekty w ramach PROW na lata 2007-2013:
 
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
 
tel. 017-747 6940  fax. 017-747 6942
Projekty w ramach osi Leader PROW:
LGD Kraina Nafty
ul. Dworska 14
38-430 Miejsce Piastowe
 tel./fax: 13 44 070 43
tel.: 725 995 723