Wtorek 7 lipca 2020
imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa

Odwodnienie Domu Ludowego w Podniebylu

Czas realizacji: 18.06.2009r. – 31.07.2009r.

Wykonawca:

Termo-Klima s.c.
Aneta Macek Bartłomiej Socha
ul. Piekarska28
38-480 Rymanów

Zakres wykonanych prac:
• Roboty ziemne polegające na odspojeniu ziemi wokół budynku
• Roboty izolacyjne polegające na wykonaniu izolacji pionowej
• Wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku;
• Wykonanie studzienki rewizyjnej
• Ułożenie obrzeży chodnikowych wokół budynku oraz płytki odbojowej wokół budynku
• Rozbiórka istniejących schodów i wykonanie nowych schodów betonowych
• Uzupełnienie tynków na podmurówce

Koszt wykonanych prac: 30.134,00 zł