Piątek 3 lipca 2020
imieniny: Anatola, Jacka, Mirosławy

OGŁOSZENIE O OBOWIĄZKU ZMIANY KODÓW PKD

Informujemy, iż przedsiębiorcy, którzy posiadają zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z kodami PKD 2004 (czyli wydanymi przed 1 stycznia 2008r.), muszą dokonać zmiany przeklasyfikowując kody PKD 2004 na kody PKD 2007 najpóźniej do dnia 31 grudnia 2009 r.
 
 

Przedsiębiorcy wpisani do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy Jedlicze, w celu dokonania zmiany muszą wypełnić wniosek EDG-1 wraz z niezbędnymi załącznikami, dostępny na stronie internetowej Gminy Jedlicze lub w siedzibie Urzędu Gminy Jedlicze - pokój nr. 22.

Wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Jedliczu - pokój 22, bądź przesłać listem poleconym z notarialnym poświadczeniem autentyczności podpisu.

Niezbędne informacje można uzyskać, pod numerem telefonu 13 44 847 20 w godzinach pracy Urzędu Gminy Jedlicze oraz w Urzędzie Statystycznym w Krośnie ul. Bieszczadzka 5, pod numerem telefonu 13 43 629 32.

Wyszukiwarka kodów dostępna jest na stronie Głównego Urzędu Statystycznego:
- Wyszukiwarka kodów
- Schemat klasyfikacji
- Wyjaśnienia PKD 2007
- Klucze powiązań 2004-2007
- Klucze powiązań 2007-2004

 

Słownik: