Poniedziałek 27 stycznia 2020
imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Kierownik Referatu Podatków i Opłat lokalnych
Maciej Pyter - pokój nr 6
Telefon: (13) 44-847-23
 
Referat Podatków i Opłat Lokalnych mieści się w pokojach:
 
pokój nr 6 - Księgowość podatkowa, naliczanie podatków i opłat, windykacja należności   
Ewelina Wosiewicz
Edyta Trybus
Telefon: (13) 44-847-23, (13) 44-847-24
 
pokój nr 7 - Naliczanie podatków i opłat , windykacja należności
Beata Abram
Dorota Dźwigała
Iwona Gronkiewicz
Adrianna Nowak
Telefon: (13) 44-847-37, (13) 44-847-42
 
 
Do kompetencji Referatu Podatków i Opłat Lokalnych należy w szczególności:
 1. dokonywanie wymiaru podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego,
 2. wydawanie decyzji ustalających wysokość zobowiązań podatkowych i opłat, w których organem podatkowym jest Burmistrz,
 3. rozpatrywanie podań o zastosowanie ulg, umorzeń, darowizn, rozkładania na raty, zwrotów, stwierdzania nadpłat itp. w zakresie podatków i opłat,
 4. ewidencja księgowa dochodów podatkowych i opłat,
 5. windykacja należności podatkowych i opłat, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa,
 6. opracowywanie projektów uchwał Rady w zakresie ustalania stawek podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego,
 7. rozpatrywanie wniosków dotyczących pomocy publicznej,
 8. przeprowadzanie postępowań wyjaśniających w sprawach podatkowych i opłat lokalnych,
 9. wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w związku z zaległościami podatkowymi i opłatami,
 10. rozpatrywanie opinii w sprawach podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy,
 11. kontrola powszechności opodatkowania,
 12. prowadzenie kontroli podatkowych na podstawie pisemnych upoważnień Burmistrza,
 13. wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych,
 14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej zwrotu podatku akcyzowego,
 15. przygotowywanie spisu wyborców i obsługa wyborów do Izb Rolniczych,
 16. współpraca z innymi organami i instytucjami (komornik, KRUS, ZUS, bank),
 17. przyjmowanie oświadczeń i zeznań świadków oraz wydawanie zaświadczeń związanych z pracą w rolnictwie,
 18. prowadzenie innych spraw dotyczących podatków i opłat lokalnych wynikających z przepisów szczególnych,
 19. prowadzenie spraw związanych z opłatami za gospodarowania odpadami komunalnymi.
.