Sobota 22 lutego 2020
imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora

Referat Spraw Obywatelskich

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
Anna Czekańska - pokój nr 18
Telefon: (013) 44-847-18
 
Referat Spraw Obywatelskich mieści się w pokoju nr 18.
Agata Znój
Telefon: (013) 44-847-18
 
Do kompetencji Referatu Spraw Obywatelskich należy w szczególności:
 
1) prowadzenie spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych,
2) udzielanie informacji adresowej organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
3) prowadzenie spraw związanych z wyborami do organów przedstawicielskich i przeprowadzaniem referendów oraz organizacja narodowych spisów powszechnych,
4) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej ruchu ludności.