Poniedziałek 27 stycznia 2020
imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława

Biuro ds. Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych

Biuro ds. Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych​ mieści się w pokoju nr 20.

Beata Dubiel, Malwina Żurek-Majerska, Michał Winiarski

 Telefon: (013) 44-847-19
 Telefon: (013) 44-847-16

Do zadań Biura ds. Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych należy w szczególności:

  1. opracowywanie lub współpraca przy opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz ich opiniowanie pod względem formalno – prawnym,
  2. opracowywanie lub współpraca z komórkami merytorycznymi przy opracowywaniu umów, aneksów i porozumień oraz opiniowanie umów, aneksów i porozumień pod względem formalno – prawnym,
  3. wydawanie opinii prawnych na wniosek Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika,
  4. zastępstwo procesowe Gminy przed wszelkimi sądami i organami, na podstawie udzielonych pełnomocnictw,
  5. informowanie Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz samodzielnych stanowisk o zmianach w obowiązujących przepisach prawnych,
  6. szkolenie pracowników w zakresie obowiązujących przepisów oraz w związku z istotnymi zmianami prawa,
  7. w uzasadnionych przypadkach: wydawanie opinii prawnych na wniosek Przewodniczącego Rady, Komisji Rady, uczestnictwo w sesjach Rady i posiedzeniach Komisji Rady,
  8. przeprowadzanie i dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.