Poniedziałek 3 sierpnia 2020
imieniny: Augustyna, Kamelii, Lidii

Oczyszczalnia ścieków w Jedliczu

 

W kwietniu 2005 r. ruszyły prace związane z rozbudową Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Jedliczu. Decyzja o rozbudowie oczyszczalni została podjęta w wyniku analizy opłacalności budowy nowej oczyszczalni ścieków w Moderówce, mającej docelowo obsługiwać miejscowości Jaszczew i Moderówka, przy równoczesnej konieczności wykonania prac modernizacyjnych na istniejącej oczyszczalni w Jedliczu. Projekt został zakwalifikowany do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wysokość dofinansowania stanowiła 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Generalnym wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe "OTECH" Sp. z o.o w Gorlicach.
W wyniku przeprowadzonej rozbudowy przepustowość oczyszczalni wzrosła z dotychczasowego 1000 m3 do 2200 m3. Wymieniono praktycznie wszystkie technologiczne urządzenia. Wykonano nowy żelbetowy reaktor biologiczny i osadnik wtórny. Oczyszczalnia została wyposażona w III stopień oczyszczania ścieków, tzw. lagunę hydroponiczną, stację zlewczą na ścieki dowożone i stację odwadniania osadu. Cały obiekt ocieplono a elewacje wykończono estetyczną blachą profilowaną. Prace budowlane zakończono 31 sierpnia 2006 r.

 


Oczyszczalnia przed rozpoczęciem modernizacji


4 listopada 2005r.


4 listopada 2005r.


4 listopada 2005r.


10 listopada 2005r.


15 listopada 2005r.


21 grudnia 2005r.


19 stycznia 2006r.


19 stycznia 2006r.


7 marca 2006r.


7 marca 2006r.


18 maja 2006r.


6 lipca 2006r.


6 lipca 2006r.


6 lipca 2006r.


1 sierpnia 2006r.


1 sierpnia 2006r.


8 sierpnia 2006r.


8 sierpnia 2006r.


18 sierpnia 2006r.


18 sierpnia 2006r.


18 sierpnia 2006r.


28 sierpnia 2006r.


28 sierpnia 2006r.


4 października 2006r.


4 października 2006r.


19 października 2006r.


19 października 2006r.


19 października 2006r.