Sobota 8 sierpnia 2020
imieniny: Izy, Rajmunda, Seweryna

Dom Ludowy w Dobieszynie - Remont

Ponad rok trwały starania o pozyskanie środków na remont Domu Ludowego w Dobieszynie. W lipcu 2006 r. podpisana została umowa o dofinansowanie kapitalnego remontu tego obiektu. Gmina na ten cel otrzyma dofinansowanie w kwocie 113.091,00 zł.
W czasie trwania prac remontowych napotkano na szereg problemów. Przy pracach elewacyjnych stwierdzono bardzo duży stopień zawilgocenia murów spowodowany długotrwałym, złym stanem technicznym rynien i obróbek blacharskich, które wyeliminowano podczas prac remontowych.
Zakładany zakres remontu instalacji elektrycznej okazał się niewystarczający do sprawnego jej działania - został poszerzony w trakcie trwania remontu. Mury ogniowe budynku, zgodnie z zaleceniem inspektora nadzoru, zostały wzmocnione elementami żelbetowymi.
W ramach projektu wykonano:

    * wymianę stolarki okiennej drewnianej na PCV,
    * wymianę drzwi drewnianych na aluminiowe,
    * montaż ścianki aluminiowej z drzwiami,
    * wymianę drzwi wewnętrznych płytowych,
    * wymianę drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych (wahadłowych)
    * wymianę rynien i rur spustowych,
    * pokrycie dachu papą termozgrzewalną,
    * tynki zewnętrzne,
    * cokół z tynku mineralno-żywicznego,
    * opaskę odbojową wokół budynku z kostki brukowej,
    * montaż parapetów wewnętrznych PCV,
    * cyklinowanie i lakierowanie parkietu na sali, oraz desek na scenie,
    * malowanie ścian wewnętrznych,
    * malowanie boazerii na sali,
    * licowanie ścian płytkami w kuchni na parterze,
    * posadzki z płytek gresowych,
    * remont instalacji elektrycznej,
    * odnowienie ślusarki stalowej.

W bieżącym roku będzie przeprowadzony remont witryny sklepowej, która z uwagi na prowadzoną tam działalność gospodarczą nie mogła być uwzględniona w projekcie dofinansowania z UE.


Przed remontem
 


Po remoncie


 

 

 


Nieszczelne okna powodowały zamakanie ściany
 


Stare rynny nie odprowadzały wód opadowych


Konieczność przeprowadzenia remontu pokrycia dachu była niezaprzeczalna


 

 


Dzięki zainwestowanym środkom finansowym w wysokości 256.824,82 zł dziś Dom Ludowy w Dobieszynie wygląda jak nowy: