Wtorek 7 lipca 2020
imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa

Darmowe szkolenia dla bezrobotnych

Stowarzyszanie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”

Zaprasza kobiety i mężczyzn pozostających bez zatrudnienia, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn nie dotyczących pracowników w okresie ostatnich 6 m-cy, z powiatów Krośnieńskiego, Przemyskiego, Jarosławskiego, Mieleckiego i Jasielskiego. Posiadających wykształcenie minimum średnie lub zasadnicze zawodowe i zamieszkują w województwie podkarpackim.

Oferta dotyczy bezpłatnego:
- szkolenia z zakresu zakładania działalności gospodarczej (48h)
- zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia dla osób spoza Rzeszowa
- dotacje inwestycyjne na założenie firmy (do 40 000,00 zł)
- wsparcie pomostowe na 6-12 miesięcy (1276,00 zł/m-c)
- doradztwa indywidualnego dla Ciebie (4h) i dla Twojej firmy (5h)

Rekrutacja:
Od 4 do  22 stycznia 2010 roku (w godz. 08:00-16:00)
W Biurze Projektu, ul. Gałęzowskiego 6/304, 350074 Rzeszów

Informacje:
tel. 017 862-50-76
www.procarpathia.pl
 
Edukator Sp. z o. o. w Jaśle


Zaprasza na bezpłatne szkolenia staże / praktyki zawodowe, wsparcie psychologiczno-doradcze.

Adresatami są osoby pozostające bez zatrudnienia, w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy, zamieszkałe na terenie powiatu jasielskiego, krośnieńskiego i m. Krosna oraz  gmin: Frysztak, Strzyżów, Wiśniowa, Haczów, Jasienica Rosielna, Brzozów, Jodłowa, Brzostek i Pilzno, należące do co najmniej jednej z grup:

KOBIETY, OSOBY PO 45 ROKU ŻYCIA,  OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE  lub  OSOBY ZAMIESZKUJĄCE W GMINACH WIEJSKICH I MIEJSKO-WIEJSKICH.


ZAPISY I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 
EDUKATOR Sp. z o.o.

Igielna 9, 38-200 Jasło
tel. (0-13)4485789     
e-mail edukator@edukatorjaslo.pl 

Biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
 

Słownik: