Wtorek 11 sierpnia 2020
imieniny: Luizy, Włodzmierza, Zuzanny

Miasteczko ruchu drogowego

I. Utwardzenie terenu pod alejki miasteczku ruchu drogowego

Czas realizacji: 11.08.2009r. - 26.09.2009r.

Wykonawca:

P.U.H. Ekpol Budownictwo-Inwestycje - Remonty
Edward Piekło
ul. Krakowska 13/6
38-400 Krosno

Zakres wykonanych prac:

• Wykonanie robót pomiarowych
• Usunięcie warstwy ziemi
• Korytowanie
• Plantowanie terenu
• Ułożenie obrzeży betonowych
• Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych
• Wykonanie dodatkowej warstwy podbudowy z pospółki – wynikłej z nierówności terenu
• Ułożenie kostki brukowej
• Ręczne roboty ziemne wykończeniowe

Koszt w/w prac: 145.335,92 zł

II. Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkół Publicznych w Jedliczu

Czas realizacji: 07.09.2009r. – 31.10.2009r.

Wykonawca:

JTP-Bud S.C.
Rafał Sługocki Zbigniew Biega
Ul. Ks. Raba 18/10
38-440 Iwonicz Zdrój

Zakres wykonanych prac:

• Demontaż starego ogrodzenie z siatki
• Rozbiórka cokołów betonowych
• Demontaż słupków ogrodzeniowych łącznie z betonem
• Wywiezienie gruzu
• Wykonanie nowego ogrodzenia z siatki ocynkowanej
• Betonowanie słupków metalowych
• Ustawienie gotowych cokołów betonowych, oraz łączników betonowych
• Wykonanie słupków z cegły klinkierowej
• Montaż bramy
• Wykonanie betonowego murku i obłożenie go piaskowcem

Koszt w/w prac: 72.145,52 zł