Sobota 23 stycznia 2021
imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy

KOMUNIKAT Burmistrza Gminy Jedlicze

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 

informuję

że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony oraz umieszczony w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres
21 dni (tj. od 07 stycznia – 28 stycznia 2010 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców.

Wykaz dot. lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującej się w budynku wielorodzinnym przy ul. Tokarskich 28 w Jedliczu.