Piątek 7 sierpnia 2020
imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana

KOMUNIKAT Burmistrza Gminy Jedlicze

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

informuje

że, w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz umieszczony na stronie internetowej w BIP do publicznej wiadomości na okres 21 dni (tj. od 07 stycznia – 28 stycznia 2010 r. włącznie), wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze - przeznaczonych do sprzedaży przetargowej.

Wykazy dot. działek nr ew. 587/4, 587/5, 587/6, 587/7, 587/8, 587/9, położonych w miejscowości Jedlicze oraz działek nr ew. 1950, 1954 położonych w Jaszczwi.