Poniedziałek 3 sierpnia 2020
imieniny: Augustyna, Kamelii, Lidii

KANALIZACJA DESZCZOWA I SIEĆ WODOCIĄGOWA NA CMENTARZU KOMUNALNYM W JEDLICZU

Prace przy budowie kanalizacji deszczowej przebiegały w dwóch etapach. Od 7 lipca do 22 sierpnia 2008 roku, w ramach pierwszego etapu, wykonano ponad 170 metrów kanalizacji deszczowej północnej części cmentarza i ponad 300 metrów sieci wodociągowej. Koszt to 123 461,00 zł. W drugim etapie, który trwał od 21 listopada do 25 grudnia 2008 roku, wykonano 460m sieci kanalizacji deszczowej, 16 studzienek kanalizacyjnych, podłączono 15 wpustów deszczowych z osadnikiem i 3 miskizdrojów ulicznych . Koszt drugiego zakresu wyniósł ponad 71.000,00 zł.