Wtorek 7 lipca 2020
imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa

Informacja

INFORMACJA

W dniach od 08 lutego 2010 r. do 10 marca 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu zostały wyłożone do publicznego wglądu spisy inwentaryzacyjne dotyczące komunalizacji działek stanowiących drogi położone na terenie miejscowości Długie gm. Jedlicze o numerach ewidencyjnych:

103/4 o pow. 0,09 ha,

575 o pow. 0,4427 ha,

576 o pow. 0,2822 ha.

Przedmiotowe działki stanowią drogi objęte w chwili obecnej KW – 110571 – SKARB PAŃSTWA.

Zainteresowanych prosi się o zgłaszanie ewentualnych uwag i zastrzeżeń w Referacie Geodezji , Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Gminy Jedlicze ul. Rynek 6 w pokoju nr 11 , codziennie w godz. od 8 00 do 14 00 w terminie : 08 lutego – 11 marca 2010r.