Poniedziałek 3 sierpnia 2020
imieniny: Augustyna, Kamelii, Lidii

REMONT DRÓG ROLNYCH W JASZCZWI I CHLEBNEJ

Od sierpnia do listopada 2008 roku trwały prace przy remoncie dróg dojazdowych do pól w Chlebnej i Jaszczwi. Dwie drogi rolnicze na odcinku 950 metrów zostały utwardzone za pomocą kruszywa naturalnego i łamanego. Przebudowano 13 mb przepustów i zjazdów do pól. Udrożniono rowy przydrożne i odpływy na długości 30 metrów,
a także uformowano 20 metrów skarpy.Prace zostały dofinansowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie,
z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 31.300 zł, zaś z budżetu gminy ponad 33.000 zł. Wykonawcą robót był Zakład Usługowo-Sprzętowy R-Bud z Rzepiennika.