Środa 5 sierpnia 2020
imieniny: Emila, Karoliny, Kary

REMONT DROGI W DOBIESZYNIE

W listopadzie 2008 roku zakończył się remont drogi w Dobieszynie od p. Klatki w stronę drogi powiatowej. Prace obejmowały budowę przepustu oraz roboty ziemne dla rowów przydrożnych. Położona została podbudowa z kruszyw: naturalnych, łamanych oraz mieszanek mineralno-bitumicznych. Koszt inwestycji wyniósł ponad 77 tysięcy złotych. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych z Jasła.