Piątek 18 czerwca 2021
imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli

Remont ciągu dróg gminnych od drogi powiatowej nr 1947R

Remont ciągu dróg gminnych od drogi powiatowej nr 1947R- remont 4995 m dróg został zrealizowany przez firmę Firma Produkcyjno- Handlowo- Usługowa ''MAX-BUD'' z Bochni

Koszt inwestycji: około 1 450 000 tys. zł

Czas trwania inwestycji: od sierpnia do listopada 2009 r.

Zakres robót:
roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, rozebranie krawężników betonowych, rozebranie przepustów z rur betonowych, ułożenie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie przepustów pod zjazdami i pod drogą wraz z ściankami bocznymi, mechaniczne oczyszczanie nawierzchni ulepszonej z bitumu, skropienie nawierzchni asfaltem, wyrównanie i zagęszczenie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczna asfaltową sposobem mechanicznym, regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych
i włazów kanałowych, ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna, podbudowy z kruszyw naturalnych pobocza żwirowe.
 

W trakcie remontu:

po remoncie