Środa 5 sierpnia 2020
imieniny: Emila, Karoliny, Kary

Remont ulicy Cichej

Remont ul. Cichej - remont 74 m odcinaka drogi o szerokości 3 m został zrealizowany przez firmę Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.

Koszt inwestycji: 31 tys. zł

Czas trwania inwestycji: lipiec 2009 r.

Zakres robót:
- korytowanie o głębokości 30 cm,
- profilowanie i zagęszczanie podłoża
- wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych i łamanych o grubości 0,3 m
- ułożenie 2 dwóch warstw nawierzchni mineralno-bitumicznej o łącznej grubości 7 cm
- wyrównanie i utwardzenie poboczy