Piątek 5 czerwca 2020
imieniny: Bonifacego, Kiry, Waltera

Remont drogi w m. Żarnowiec „ na stawisku”

Remont drogi w m. Żarnowiec „ na stawisku” - wykonanie remontu 160 m odcinaka drogi o szerokości 3,5 m zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle

Koszt inwestycji: ponad 44 tys. zł

Czas trwania inwestycji: czerwiec 2009 r.

Zakres robót:
- profilowanie i zagęszczanie podłoża
- wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych i łamanych o grubości 18m
- ułożenie 2 dwóch warstw nawierzchni mineralno-bitumicznej o łącznej grubości 6cm
- wyrównanie i utwardzenie poboczy