Piątek 18 czerwca 2021
imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli

Remont ulicy Naftowej

Remont ul. Naftowej - Jedlicze Centrum - remont 620 m odcinaka drogi o szerokości 4 m został zrealizowany przez firmę Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Krośnie

Koszt inwestycji: ponad 253 tys. zł

Czas trwania inwestycji: wrzesień - październik 2009 r.

Zakres robót:
- profilowanie i zagęszczanie podłoża,
- wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych i łamanych o grubości od 20cm do 25 cm
- ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej (wiążącej i ścieralnej o łącznej grubości 7 cm
- utwardzenie poboczy

przed:

W trakcie: