Wtorek 7 lipca 2020
imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa

Remont drogi na łysą górę w Długiem

Remont 300 m drogi rolniczej na łysą górę w Długiem, o średniej szerokości 3 m został zrealizowany przez firmę Roman Wojnar Transport Towarowy z Jedlicza.

Koszt inwestycji: ponad 35 tys. zł

Czas trwania inwestycji: sierpień-wrzesień 2009 r.

Zakres robót:
- wywóz gruzu betonowego
- ręczne roboty naprawcze drogi,
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
- ułożenie nawierzchni żwirowej jezdni

Przed:

W trakcie

Po remoncie: