Piątek 18 czerwca 2021
imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli

Kanalizacja sanitarna Jaszczew - Moderówka

W 2008 roku kontynuowane były prace przy budowie kanalizacji sanitarnej Jaszczew - Moderówka. Do końca roku wykonano blisko 22 km sieci kanalizacyjnej w tym: ok. 7 km sieci w miejscowości Moderówka oraz 15 km sieci w miejscowości Jaszczew. Zamontowano 4 zbiorniki pod przepompownie oraz wykonano 6 kompletów przepompowni. Trwały też prace na kolektorach N i E. Zakres wykonanych prac stanowi 67,57% całości robót tego kontraktu. Do tej pory koszt realizowanej inwestycji to 4.221.280,27 zł, z czego 3.392.832,25 zł to środki pozyskane z Funduszu Spójności. Prace realizowane są w ramach zadania "Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Jedlicze" w ramach " Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki", koordynowanej przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle. Wykonawcą-konsorcjum robót, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, jest: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A., oraz Zakład Projektowo-Usługowy "Ekoprojekt" Józef Boroń
z siedzibą w Brzozowie.

Koszt I etapu: ponad 2 mln Euro.

 
 
 

II Etap:

Czas realizacji: 05.2010 – 09.2010

Wykonawca:  Konsorcium firm:Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych

Zakres prac:

- budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych z rur PCV w m. Jaszczew i Moderówka do kolektorów: A, E, G, H, K, L, Ł, M, N
- budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączxami w m. Jaszczew i Moderówka      

Koszt II etapu: blisko 1.549 tys. zł.