Piątek 5 czerwca 2020
imieniny: Bonifacego, Kiry, Waltera

KOMUNIKAT Burmistrza Gminy Jedlicze

stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

informuje

że, w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz umieszczony na stronie internetowej w BIP w celu podania do publicznej wiadomości na okres 21 dni (tj. od 09 czerwca do 30 czerwca 2010 r. włącznie), wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Wykaz obejmuje działkę o nr ewid. 455/5 o pow. 0,17 ha położoną w Chlebnej.