Poniedziałek 25 maja 2020
imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

KOMUNIKAT Burmistrza Gminy Jedlicze

stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

informuje

że, w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz umieszczone na stronie internetowej w BIP w celu podania do publicznej wiadomości na okres 21 dni (tj. od 30 czerwca do 21 lipca 2010 r. włącznie), wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Wykazy obejmują część działki o nr ewid. 590 położonej w Jaszczwi.