Piątek 5 czerwca 2020
imieniny: Bonifacego, Kiry, Waltera

KOMUNIKAT Burmistrza Gminy Jedlicze

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
 
i n f o r m u j ę
 
że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony oraz umieszczony w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres 21 dni (tj. od 19 sierpnia – 10 września 2010 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemcy.
 
Wykaz dot. lokalu mieszkalnego nr 4 znajdującego się w budynku wielorodzinnym przy ul. Traugutta 2 w Jedliczu.