Wtorek 7 lipca 2020
imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa

KOMUNIKAT Burmistrza Gminy Jedlicze

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603  z późn. zm.)

Informuję

że, w  siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz umieszczony  na stronie internetowej w BIP w celu podania do publicznej wiadomości na okres 21 dni (tj. od 20 sierpnia do 10 września 2010 r. włącznie), wykaz  nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do sprzedaży przetargowej.

Wykaz obejmuje działki  położone w miejscowości Podniebyle o nr ewid.:
- 195 o powierzchni 0,23 ha,
- 207/2 o powierzchni  0,2498 ha.