Piątek 3 lipca 2020
imieniny: Anatola, Jacka, Mirosławy

KOMUNIKAT Burmistrza Gminy Jedlicze

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr  102, poz. 651  ze zm.)

Informuję

że, w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz umieszczony na stronie internetowej w BIP w celu podania do publicznej wiadomości na okres 21 dni (tj. od 09 – 30 września 2010 r. włącznie), wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze, przeznaczonej do dzierżawy bezprzetargowej.

Wykaz obejmuje część działki o nr ewid. 717 położonej w miejscowości Jaszczew.