Wtorek 7 lipca 2020
imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa

KOMUNIKAT Burmistrza Gminy Jedlicze

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

informuję

że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony oraz umieszczony w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres 21 dni (tj. od 28 września – 19 października 2010 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

Wykaz dot. działki nr ew.: 2502 położonej w miejscowości Jedlicze.