Piątek 5 czerwca 2020
imieniny: Bonifacego, Kiry, Waltera

ŚWIĘTO HARCERZY

Na zamku Kamieniec w Odrzykoniu, 30 maja 2009 roku odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Andrzejowi i Oldze Małkowskim, twórcom polskiego harcerstwa. Święto miało miejsce podczas uroczystej zbiórki, zorganizowanej przez Harcerzy z Hufca ZHP w Krośnie.

 
 
 
W uroczystości uczestniczyli: Tina Małkowska - wnuczka Olgi i Andrzeja Makowskich, senator RP Stanisław Piotrowicz, Komendant Chorągwi Podkarpackiej, Prezydent Krosna i wielu innych zaproszonych gości. Wziął w niej udział także Związek Drużyn ZHP Ziemi Jedlickiej reprezentowany przez liczną grupę zuchów, harcerzy i instruktorów z Jaszczwi, Potoka, Długiego i Jedlicza. Obchody rozpoczęto mszą polową, po której nastąpił uroczysty apel prowadzony przez hm. Marka Wójcika. Następnie odsłonięto tablicę pamiątkową oraz wręczono wyróżnienia dla instruktorów.
Brązowy Krzyż za Zasługi dla ZHP otrzymała drużynowa 10 GZ z Długiego phm. Krystyna Grzegorska.
Odznaki "Zasłużony dla Hufca ZHP Krosno” w stopniu brązowym wręczono drużynowej 18 GZ z Jaszczwi phm. Marioli Twaróg oraz drużynowej 11 GZ z Jedlicza phm. Jolancie Muzyce.
Srebrną odznakę "Zasłużony dla Hufca ZHP Krosno” otrzymali hm. Marek Wójcik z Jedlicza oraz drużynowy 19 DH z Jaszczwi hm. Piotr Lubaś.
Za pracę społeczną dla dobra dzieci phm. Mariola Twaróg i phm. Jolanta Krygowska otrzymały z rąk Prezesa Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krośnie odznakę "Przyjaciel Dziecka”.
Po części oficjalnej zuchy i harcerze mieli okazję zwiedzić ruiny zamku, obejrzeć pokaz ratownictwa medycznego, poznać tajniki wspinaczki górskiej oraz pokosztować harcerskiej grochówki.
 


Słownik: