Piątek 5 czerwca 2020
imieniny: Bonifacego, Kiry, Waltera

TO JUŻ DZIESIĄTA ROCZNICA

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedliczu obchodziła 4 czerwca br. 10 rocznicę nadania jej imienia Kaspra Wojnara. Jubileusz zaszczyciła swoją obecnością rodzina Wojnarów.

 
 
 
 
Podczas spotkania, które odbyło się w Gminnym Ośordku Kultury w Jedliczu, przybliżono ważniejsze wydarzenia z życia Kaspra Wojnara - księgarza, pisarza, i wydawcy. Uczniowie z Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie wykonali kilka utworów Chopina. Elżbieta Kochańska, dyrektor Biblioteki, przeczytała uchwałę nadania imienia Bibliotece. Powitano kolejnych gości, ale chyba dla wszystkich, zaskoczeniem byli goście szczególni – Janina i Henryk Wojnarowie. Wnuk Michała (młodszego brata Kaspra) był jedyną osobą na sali, która pamiętała Kaspra. W naturalny sposób przybliżył dzieje rodziny – wojenną gehennę, wywózkę na Sybir, tułaczki wojenne, nie do końca szczęśliwe powroty i spotkania powojenne. Pan Zdzisław Łopatkiewicz przedstawił obraz Biblioteki przez pryzmat historii powstania, książek, a przede wszystkim ludzi, którzy ją tworzyli i tworzą do dzisiaj. Podczas uroczystości podsumowano także konkurs „Kasper Wojnar księgarz i działacz niepodległościowy z Jedlicza”. Zaproszeni goście zwiedzali ,,perełki” naszej Gminy – te historyczne i te współczesne.
 
Słownik: