Środa 5 sierpnia 2020
imieniny: Emila, Karoliny, Kary

Remont drogi gminnej w Potoku

Rozpoczęły się prace remontowe drogi gminnej w Potoku.
Zakres prac:
-prace ziemne i przygotowawcze polegające na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne, profilowaniu i zagęszczaniu pola
-ułożeniu podbudowy z kruszyw naturalnych, kruszyw łamanych
ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa wiążąca i ścieralna)
- ułożenie i utwardzenie pobocza
- wyrównanie zjazdów
- roboty ziemne polegające na udrożnieniu i odmuleniu rowów przydrożnych
Wykonawca:
Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.
Koszt inwestycji: 150 048,32 zł