Wtorek 11 sierpnia 2020
imieniny: Luizy, Włodzmierza, Zuzanny

Remont drogi gminnej w Moderówce

Trwają prace remontowe drogi gminnej w Moderówce – droga na Cygana.
Zakres prac:
-prace ziemne i przygotowawcze polegające na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne, profilowaniu i zagęszczaniu pola
-ułożeniu podbudowy z kruszyw naturalnych, kruszyw łamanych
ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa wiążąca i ścieralna)
- ułożenie i utwardzenie pobocza
- wyrównanie zjazdów
Wykonawca: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.
Koszt inwestycji: 235 370,34 zł
 

Przed remontem